อัลบัม  ถาพ ถ่าย

                ให้ เพื่ลน ไทย  ผม

                            กริก ที่ นี่

                    University Graduation of Aor     July 7, 2013

 

                            กริก ที่ นี่

                    Thai Family Sponsorship ( our Thai Foster Family )